Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

BSA BARISTA SKILLS

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης σε συνεργασία με την εταιρεία The Beverage Standards Association OF UK (BSA), διοργανώνει σεμινάρια «Barista Skills» στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Τα σεμινάρια είναι τα μόνα στην Ελλάδα, τα οποία παρέχουν επίσημο Βρετανικό εκπαιδευτικό τίτλο σπουδών και είναι αναγνωρισμένα διεθνώς. Το επάγγελμα του barista έχει γνωρίσει…

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ

  Το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον και οι αλλεπάλληλες αλλαγές του, απαιτούν από τους εργαζόμενους τη συνεχιζόμενη απόκτηση γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων εφ’ όρου ζωής. Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης θα υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΚΤΕΟ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης με τη χρόνια εμπειρία που διαθέτει και ως Πιστοποιημένος Φορέας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, παρέχει τη δυνατότητα σε απόφοιτους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολογικών σχολών να πιστοποιηθούν ως Ελεγκτές Κέντρων Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων σύμφωνα με την ΚΥΑ 49462/538/18. Παρακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις των…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

  H Πιστοποίηση του Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας είναι μια διαδικασία εξαιρετικά σημαντική, καθώς αφορά όσους επιθυμούν να ενταχθούν στον κλάδο με την έκδοση νέας άδειας εργασίας αλλά και σε δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενων που πρέπει να ανανεώσουν την άδεια εργασίας τους. Για την απόκτηση της επαγγελματικής πιστοποίησης απαιτείται η παρακολούθηση εξειδικευμένου…

ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει και υλοποιεί e-learning εκπαιδευτικό πρόγραμμα Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ προκειμένου τα πρόσωπα που θα απασχοληθούν σε μια λιμενική εγκατάσταση να έχουν λάβει προηγούμενα όλες τις απαιτούμενες γνώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα της εθνικής μας νομοθεσίας. Σύμφωνα…

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ξενοδοχείου σε θέματα ιδιωτικής ασφάλειας. Τα σεμινάρια δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και να ενεργοποιήσει συνειδητά, σε όποιο πόστο κι αν εργάζεται, προκειμένου να αναβαθμισθεί πραγματικά η ασφάλεια με τρόπο που αυτό να γίνεται ευχάριστα αντιληπτό από…

Ε.Φ.Ε.Τ

  Σύμφωνα με νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000, οι επιχειρήσεις τροφίμων (παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης μεταφοράς λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων), μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποϊίας, παραγωγής γύρου κ.λ.π, έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους (εργαζόμενους και εργοδότες) που απασχολείται με χειρισμό τροφίμων, σύμφωνα με την "επίσημη εκπαίδευση του…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες μόνο του Τεχνικού Ασφαλείας.Οι επιχειρήσεις κατατάσσονται…