Εξειδίκευση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

  Tα εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας σε θέματα φύλαξης κέντρων υποδοχής (hot spot) μεταναστών & προαναχωρησιακών κέντρων διεξάγονται μέσω της πλατφόρμας e-learning στην σελίδα www.elearning-seminars.gr Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει σεμινάριο Προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας σε θέματα Φύλαξης κέντρων υποδοχής (hot…

ΦΥΛΑΞΗ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

  To Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων διεξάγεται μέσω της πλατφόρμας e-learning στην σελίδα www.elearning-seminars.gr Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει και υλοποιεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύμφωνα με τις σχετικές κατευθύνσεις του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού ΙΜΟ προκειμένου τα πρόσωπα που θα απασχοληθούν σε μια…

ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει σεμινάριο με τίτλο: Εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ξενοδοχείου σε θέματα ιδιωτικής ασφάλειας. Τα σεμινάρια δίνουν τη δυνατότητα στο προσωπικό να λάβει τις απαραίτητες γνώσεις και να ενεργοποιήσει συνειδητά, σε όποιο πόστο κι αν εργάζεται, προκειμένου…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (SECURITY)

  Αντικείμενο των σεμιναρίων είναι η κατάρτιση των υποψηφίων, για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), για την απόκτηση επαγγελματικής πιστοποίησης προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας (Security).Διάρκεια: 105…

Ε.Φ.Ε.Τ

  Σύμφωνα με νομοθετική απαίτηση της ΚΥΑ 487/2000, οι επιχειρήσεις τροφίμων (παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης μεταφοράς λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων), μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποϊίας, παραγωγής γύρου κ.λ.π, έχουν την υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους (εργαζόμενους και εργοδότες) που…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥΣ

  Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας. Ο εργοδότης που απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους υποχρεούται…

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΤΕΟ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο στη συνεχή ανάγκη για εξειδίκευση και πιστοποίηση στον κλάδο των τεχνικών επαγγελμάτων, παρέχει την δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων να επιμορφώνουν και να Πιστοποιούν τους εργαζομένους τους…

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΕΚ

  To Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει επιδοτούμενα σεμινάρια εργαζομένων, στα πλαίσια του προγράμματος ΛΑΕΚ 1 - 49 του ΟΑΕΔ. Η παροχή εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης, η συνεργασία με έμπειρους εισηγητές και οι σύγχρονες εγκαταστάσεις μας αποτελούν βασικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.Οι επιχειρήσεις…