Εξειδίκευση

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ & ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ (ΣΔΕ)

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Μεθοδολογική Προσέγγιση & Καλές Πρακτικές στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ). Η επιτυχής παρακολούθηση αυτού του προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί ως εκπαιδευτής ή/και Στέλεχος (Διευθυντής/Υποδιευθυντής) στα Σχολεία…

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ Ε.Ε.Κ

  Tips 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (3) σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)» και Αρ. Πρωτ. 6196/26-06-2014.2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται…

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Ε.Κ)

    Μεθοδολογική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές στις Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ., Σ.Ε.Κ., Π.Σ.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ., ΕΠΑ.Σ & Κ.Ε.Τ.ΕΚ. του ΟΑΕΔ, Τ.Ε.Σ).   Tips • Η επιτυχής παρακολούθηση του καινοτόμου αυτού προγράμματος, δίνει τη δυνατότητα στο συμμετέχοντα να ασχοληθεί…

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Πρόγραμμα με τίτλο: Προετοιμασία Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων με διδακτική πείρα τουλάχιστον 150 ωρών σε ενηλίκους για απευθείας εξετάσεις που δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.…

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Τεχνικές Σχεδιασμού Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας και Προγραμμάτων Σπουδών στην Ειδική Αγωγή. Το πρόγραμμα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ και αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής…

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες. Το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ και αποτελεί σοβαρό συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ…

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ / ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση / Διαμεσολάβηση. To Επιμορφωτικό Πρόγραμμα μοριοδοτείται τόσο για εργασία στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, όσο και σε Δομές Προσφύγων, Αιτούντες Ασύλου και για την Εκπαίδευση Πολιτών Τρίτων Χωρών.…

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ Η ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: Διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης ή Ξένης Γλώσσας. Η εξειδίκευση των συμμετεχόντων σε θεωρητικά και πρακτικά θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας και η καλλιέργεια και ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει Πρόγραμμα με τίτλο: Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων το οποίο εμπίπτει στο Φ.Ε.Κ. 83/Α’/11-5-2016 και δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να υποβάλλουν Αίτηση Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού ΕΟΠΠΕΠ.…