Εξειδίκευση

ΝΕΕΣ ΕΚΦΑΝΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ (E-CRIME) ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

  Σκοπός της ανωτέρω θεματικής είναι ο κάθε χρήστης του διαδίκτυου να ενημερωθεί για τις κυριότερες μορφές παραβατικότητας και εγκλήματος στο διαδίκτυο όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία δύο χρόνια. Η ενημέρωση έχει αφενός σκοπό την πρόληψη και προστασία από…

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει ΔΩΡΕΑΝ σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας την ευκαιρία για απόκτηση ενός δυνατού εφοδίου για την σύγχρονη αγορά εργασίας. Τα σεμινάρια οδηγούν, μέσω εξετάσεων, σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένη από…