Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

E-LEARNING ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει e-learning σεμινάρια Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας την ευκαιρία για απόκτηση ενός δυνατού εφοδίου για την σύγχρονη αγορά εργασίας. Τα σεμινάρια οδηγούν, μέσω εξετάσεων, σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένη από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Ο καταρτιζόμενος έχει τη δυνατότητα ξεκινώντας από…

ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης διοργανώνει σεμινάρια Δια Ζώσης Πιστοποίησης Γνώσεων και Δεξιοτήτων στη Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, δίνοντας την ευκαιρία για απόκτηση ενός δυνατού εφοδίου για την σύγχρονη αγορά εργασίας. Τα σεμινάρια οδηγούν, μέσω εξετάσεων, σε απόκτηση πιστοποίησης αναγνωρισμένη από τον Δημόσιο και τον Ιδιωτικό τομέα. Ο καταρτιζόμενος έχει…