Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) 2020

  Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων (ΠΑΝ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)) προκηρύχθηκε ακόμη ένα νέο προγράμμα, ενώ υλοποιούνται ήδη δύο προγράμματα, παροχής υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής, συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, πιστοποίησης…

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  Η γνώση στους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές είναι ένα ισχυρό εφόδιο. Εάν έχετε επιλεγεί στην Κοινωφελή Εργασία, μπορείτε να παρακολουθήσετε μαθήματα Η/Υ  και να λάβετε Πιστοποίηση αναγνωρισμένη από το ΑΣΕΠ. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να δηλώσετε στον Εργασιακό σας Σύμβουλο στον ΟΑΕΔ πως θέλετε να συμμετέχετε στην εκμάθηση…