Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΕΡΓΩΝ (VOUCHER) 2019

  Λεπτομέρειες προγράμματος Νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ για ανέργους αναμένεται να ανακοινωθούν πολύ σύντομα. Θα απευθύνονται σε ανέργους ηλικιών από 24 έως 49 ετών, οι ειδικότητες θα είναι όλων των κατηγοριών και θα περιλαμβάνουν:   • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής • Παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης • Πιστοποίηση των γνώσεων…

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΗΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ - B' ΚΥΚΛΟΣ

  Που απευθύνεται Σε άνεργους, εφόσον έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 8/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.   Σκοπός Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση…

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Που απευθύνεται Σε άνεργους, εφόσον έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 1/2017 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.   Σκοπός Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της…

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ 17 ΔΗΜΟΥΣ ΘΗΛΑΚΕΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Που απευθύνεται Σε άνεργους, εφόσον έχουν επιλέξει να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην υπ΄ αριθμ. 7/2016 Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ.   Σκοπός Σκοπός της δράσης είναι η ενδυνάμωση και αναβάθμιση των προσόντων και των δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσω συνδυασμένων δράσεων κατάρτισης και πιστοποίησης, και η διευκόλυνση της…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 34 ΔΗΜΟΥΣ ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ – Β΄ ΦΑΣΗ

  Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης αναλαμβάνει την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 34 δήμους θυλάκες υψηλής ανεργίας» - Β΄ Φάση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 6.339 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α΄ Κύκλος). Η πρόσκληση της δράσης αναμένεται. Δικαίωμα συμμετοχής στη Δράση έχουν οι…