Εξειδίκευση

ΟΥΣΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (WORKSHOP)

  Η ποιοτική έρευνα του εισηγητή σε εταιρίες του κλάδου έδειξε ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες αγνοούν το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτουν. Το σεμινάριο μελετά τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων ή…