Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

HOTEL MANAGEMENT

  Σκοπός Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις γνώσεις που απαιτούνται για να δουλέψουν αποτελεσματικά σε ξενοδοχεία και τουριστικά θέρετρα. Μετά το τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες ικανότητες ώστε να διεκπεραιώνουν τις κρατήσεις-αφίξεις-αναχωρήσεις, να αντιμετωπίζουν τα παράπονα των πελατών, να συμπληρώνουν και να ελέγχουν…

ΟΥΣΙΩΔΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ (WORKSHOP)

  Η ποιοτική έρευνα του εισηγητή σε εταιρίες του κλάδου έδειξε ότι οι περισσότεροι επιχειρηματίες αγνοούν το δίκαιο που διέπει τις συμβάσεις που συνάπτουν. Το σεμινάριο μελετά τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν συμβάσεις που υπογράφονται μεταξύ των τουριστικών πρακτόρων ή μεταξύ πρακτόρων και ξενοδόχων, όταν το ένα από τα δύο…