Εξειδίκευση ανθρώπινου δυναμικού

ΒΑΣΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

  Η διαρκής εκπαίδευση στην υγεία και στην ασφάλεια της εργασίας συνιστά καθοριστικό παράγοντα για την ανάπτυξη «στάσης» και νοοτροπίας που οδηγούν σε συμπεριφορές προσανατολισμένες στην πρόληψη και προστασία. Με την παρακολούθηση, αποκτάμε τις απαραίτητες γνώσεις και την αυτοπεποίθηση που απαιτείται ώστε να είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ακριβώς τα πλαίσια…