Δικηγόρος Εμπορικού Δικαίου

 

Η Μιχαέλα Μέμτσα είναι Δικηγόρος με έδρα την Θεσσαλονίκη και κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (LLM) στο Εμπορικό Δίκαιο και στο Δίκαιο Επιχειρήσεων από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ειδικεύεται στο Εταιρικό και Εμπορικό δίκαιο, στο δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Τεχνολογίας, καθώς και στην προστασία του Απορρήτου στην ψηφιακή εποχή. Έχει συνεργαστεί στενά με ιδιωτικές εταιρείες, παρέχοντας αποτελεσματικές συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καθημερινή βάση. Έχει πιστοποιηθεί ως Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων και έχει συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την προστασία δεδομένων που αφορούν σε εταιρείες τεχνολογίας. Η Μιχαέλα μιλά επίσης Ελληνικά, Αγγλικά και Ιταλικά.