Δικηγόρος με εξειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και
το Δίκαιο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

Ο Νίκος Παπαντωνόπουλος είναι δικηγόρος παρ’ εφέταις και μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Ποινικό Δίκαιο από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Υποψήφιος Διδάκτωρ στο ίδιο ίδρυμα με θέμα έρευνας την ποινική προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Πιστοποιημένος DPO Expert.