Δικηγόρος με εξειδίκευση στον Τομέα της Προστασίας Δεδομένων

 

Η Αριάννα Σέκερη είναι εξειδικευμένη δικηγόρος στον τομέα της προστασίας δεδομένων με εργασιακή εμπειρία άνω των δέκα (10) ετών. Η Αριάννα ήταν έμμισθη δικηγόρος στο Νομικό Τμήμα ομίλου εταιρειών στο χώρο των Τηλεπικοινωνιών & ΜΜΕ και υπεύθυνη για όλα τα θέματα νομικής και κανονιστικής συμμόρφωσης του Ομίλου σε θέματα προσωπικών δεδομένων και απορρήτου. Η Αριάννα διαχειρίζεται την εφαρμογή πολλαπλών προγραμμάτων συμμόρφωσης βάσει του ΓΚΠΔ, για τις ευρωπαϊκές θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών και εκτελεί χρέη Chief DPO σε δύο βιοφαρμακευτικές πολυεθνικές εταιρείες. Κατέχει τις πιστοποιήσεις CIPP / E και CIPM από τον iapp.