Διδάκτωρ στην Ασφάλεια στην Πληροφορική, τις Επικοινωνίες και της
Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Ο Γιώργος Στεργιόπουλος είναι Ειδικός σε θέματα Ασφάλειας στη Πληροφορική, τις Επικοινωνίες και της Προστασίας Κρίσιμων Υποδομών. Απόφοιτος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πειραιά, Διδάκτωρ στην Ασφάλεια στην Πληροφορική, σήμερα αναπτύσσει έντονη ερευνητική δραστηριότητα ως Αναλυτής Επικινδυνότητας / Σύμβουλος Ασφάλειας IΤ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Επίσης κατέχει την θέση του Ειδικού Ελέγχων Διείσδυσης (IT Penetration Tester). Χρήση εργαλείων όπως Metasploit, Kali Linux, Burp Suite, Nessus, Armitage, Nmap etc. Είναι μέλος του εργαστηρίου ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας κρίσημων υποδομών (INFOSEC).