Δείτε όλα τα ενεργά προγράμματα.
Σεμινάρια, Voucher, Προγράμματα κατάρτισης, Προγράμματα Ανέργων,
Προγράμματα Εργαζομένων, Άδειες - Πιστοποιήσεις, Αυτοχρηματοδοτούμενα
Προγράμματα.

Προγράμματα - Σεμινάρια


ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ┊ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
DPO - Data Protection Officer
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ┊ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Εργαζόμενος┊Επιχείρηση
Πρακτικές Λύσεις Εφαρμογής ΕΦΚΑ
Εργαζόμενος┊Επιχείρηση
Άδειες┊Πιστοποιήσεις
Φύλαξη Λιμενικών Εγκαταστάσεων
Άδειες┊Πιστοποιήσεις
Άδειες┊Πιστοποιήσεις
Τεχνικός Ασφαλείας
Άδειες┊Πιστοποιήσεις
Άδειες┊Πιστοποιήσεις
Ε.Φ.Ε.Τ.
Άδειες┊Πιστοποιήσεις