ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

politikh asfaleias banner 2019 b

 

 

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ δραστηριοποιείται στο χώρο της συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης ως πιστοποιημένο ΚΔΒΜ (ΦΕΚ Β’ 524/ 9-2-2022). Παράλληλα αναπτύσσει δράσεις στο χώρο της συμβουλευτικής επιχειρήσεων και οργανισμών. Η ανάπτυξη υπηρεσιών τηλεκατάρτισης και πληροφορικής εντάσσονται στο ευρύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων της.

 

Έχοντας ως κύριο στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων υιοθετεί ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διοίκησης των εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει. Παράλληλα, στοχεύοντας την προστα­σία των πλη­ρο­φοριακών συστημάτων, των δεδομένων και πληροφοριών που επεξεργάζεται, την απρόσκοπτη λειτουργία του και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, υιοθετεί μία λεπτομερή Πολιτική Παροχής Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών και Προϊόντων μη τυπικής εκπαίδευσης, Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

 

Η Πολιτική μας έχει σαν οδηγό τη γενικότερη στρατηγική που στοχεύει στη θεμελίωση μιας μακροχρόνιας και σταθερής σχέσης με τους καταρτιζόμενους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες και τους συνεργάτες μας στα πλαίσια μίας βιώσιμης ανάπτυξης. Έχοντας αναγνωρίσει τα ενδιαφερόμενα μέρη, η συνολική στρατηγική μας στοχεύει στην ικανοποίηση των απαιτήσεων και αναγκών τους.

 

Κύριοι στόχοι μας είναι:

• Η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στους καταρτιζόμενους που συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης που οργανώνουμε και υλοποιούμε
• Η προετοιμασία των καταρτιζόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης για την επιτυχή ένταξή τους στην αγορά εργασίας
• Η βελτίωση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας των καταρτιζόμενων μέσα από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα κατάρτισης
• Η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας
• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις-οργανισμούς πελάτες μας
• Η διασφάλιση της εμπιστοσύνης των καταρτιζόμενων, των πελατών, εργαζομένων και προμηθευτών του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης μέσα από μία διαδικασία διαρκούς αξιολόγησης
• Η ελαχιστοποίηση των παραπόνων κατά την προσφορά των παρεχόμενων υπηρεσιών μας και η εξασφάλιση υψηλού επιπέδου ικανοποίησης των καταρτιζόμενων και των πελατών μας
• Η παροχή υψηλής ποιότητας συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις-οργανισμούς πελάτες μας
• Η προστασία και διασφάλιση της πνευματικής ιδιοκτησίας
• Η προστασία των πληροφοριών και προσωπικών δεδομένων που διαχειριζόμαστε
• Η διασφάλιση της Επιχειρησιακής Συνέχειας των κρίσιμων δραστηριοτήτων μας, σε περίπτωση εκδήλωσης οποιουδήποτε αποδιοργανωτικού συμβάντος
• Η διαφύλαξη της εταιρικής εικόνας και της φήμης μας, ελαχιστοποιώντας τις επιπτώσεις των αποδιοργανωτικών συμβάντων
• Η συμμόρφωση με το Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Νομοθετικό και Θεσμικό Πλαίσιο σε θέματα λειτουργίας μας, ασφάλειας πληροφοριών και προστασίας δεδομένων
• Η συμβολή μας στην αντιμετώπιση καίριων ζητημάτων της κοινωνίας όπως είναι η ανεργία, ο ψηφιακός αναλφαβητισμός, η διάκριση στο χώρο εργασίας, η έλλειψη τυπικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Διοίκηση του Διαβαλκανικού εφαρμόζει για τις δραστηριότητες της:

• Σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ENISO 9001:2015 (Δείτε το πιστοποιητικό)

• Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 29993:2017 (Δείτε το πιστοποιητικό)

• Σύστημα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Οργανισμών το οποίο συμμορφώνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 21001:2018 (Δείτε το πιστοποιητικό)

• Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ENISO27001:2013 (Δείτε το πιστοποιητικό)

• Σύστημα διαχείρισης Πληροφοριών Ιδιωτικότητας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO27701:2019 (Δείτε το πιστοποιητικό)

• Σύστημα διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΝ ISO 22301:2019 (Δείτε το πιστοποιητικό)

• Σύστημα διαχείρισης κατά της δωροδοκίας το οποίο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ELOT ISO 37001:2016 (Δείτε το πιστοποιητικό)

 

Η Διοίκηση της εταιρείας για την διασφάλιση του υψηλού επιπέδου παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών και προϊόντων, συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού λαμβάνει υπόψη της όλες τις εκπαιδευτικές, επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, επιτυγχάνοντας το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα.

 

Δέσμευση όλων αποτελεί η συνεχή βελτίωση μέσα από τον εντοπισμό ευκαιριών ανάπτυξης και πεδίων εξέλιξης.

 

Σήμερα το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και συμμορφούμενο στις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων ΕΕ 2016/679, της εθνικής νομοθεσίας, των αποφάσεων και πράξεων της Εθνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) σας παρέχει μέσα από την Πολιτική Ποιότητας, Ασφάλειας Πληροφοριών, Επιχειρησιακής Συνέχειας και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μία ολοκληρωμένη ενημέρωση για τον τρόπο διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Το σύνολο της εταιρείας μας, το ανθρώπινο δυναμικό, οι συνεργάτες και η Διοίκηση δεσμεύεται στην τήρηση της παρούσας πολιτικής.

 

Για κάθε επιπλέον απορία ή για αιτήματα άσκησης των δικαιωμάτων σας, η εταιρεία μας έχει ορίσει ως Υπεύθυνο Επικοινωνίας την Γεωργία Λειβαδάρου, με την οποία μπορείτε άμεσα να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2310567548 ή/και στο email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 poia proswpika dedomena 2019arxes epexergasia dedomenwn 2019skopos epexergasias 2019dikaiwmata sas 2019

 

xronos epexergasias 2019diavivash dedomenwn 2019nea 2019

 

Ευαγγελία Ντόντου- Διευθύνων Σύμβουλος
Ημερομηνία Ενημέρωσης παρούσας πολιτικής 16/03/2022