ΠΟΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ | Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

poia proswpika dedomena 3

Για την λειτουργία της εταιρείας μας και την παροχή των υπηρεσιών μας, προβαίνουμε στην επεξεργασία των παρακάτω προσωπικών σας δεδομένων:

Όταν θέλουμε να προσλάβουμε έναν εργαζόμενο: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, Αριθμό Ταυτότητας, ΑΦΜ, ΔΟΥ, ΑΜΙΚΑ, ΑΜΚΑ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, εθνοτική προέλευση, αριθμό λογαριασμού, εκπαιδευτικό επίπεδο, έτη προϋπηρεσίας, οικογενειακή κατάσταση, αριθμό τέκνων, επιπλέον πιστοποιητικά γνώσης, αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση της πρόσληψης σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία και την έναρξη της συνεργασίας μας.

Κατά την εργασιακή σχέση μας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε τυχόν αναρρωτικές άδειες, αρχεία που αποδεικνύουν αλλαγή στην οικογενειακή κατάσταση του εργαζόμενου που έχει επίδραση στη μισθοδοσία του, βεβαιώσεις επιμόρφωσης.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως επιχειρηματικός πελάτης: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο και email επικοινωνίας. Ταυτόχρονα, ανάλογα με τον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης, συλλέγονται δεδομένα για τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας. Για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης λογισμικού εξ αποστάσεως κατάρτισης και υποστήριξης της διαδικασίας επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που ορίζονται στη μεταξύ μας σύμβαση και τηρώντας πάντα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας και εμπιστευτικότητας.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως πελάτης σε προγράμματα κατάρτισης για τα οποία δεν υπάρχει επιδότηση συμμετοχής: εφόσον επιλέξετε να βελτιώσετε τις γνώσεις και δεξιότητές σας μέσα από τα επιμορφωτικά μας προγράμματα, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το όνομα πατρός, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, τη διεύθυνσή σας, τα στοιχεία επικοινωνίας και το email σας. Σε ορισμένες περιπτώσεις, και εφόσον υπάρχει σχετική νομοθετική απαίτηση, θα συλλέξουμε τον ΑΔΤ, αποδεικτικό εκπαιδευτικού επιπέδου και δίπλωμα οδήγησης.

Όταν εντάσσεστε στους κόλπους της εταιρείας μας ως πελάτης σε προγράμματα επιδοτούμενης ή συγχρηματοδοτούμενης κατάρτισης: συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που η εκάστοτε προκήρυξη ή εγκύκλιος απαιτεί. Ενδεικτικά αναφέρουμε ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΑΜΙΚΑ, διεύθυνση, ΤΚ, τηλέφωνο, email. Ειδικά για προγράμματα ανέργων απαιτούνται επιπλέον στοιχεία που σχετίζονται με εισοδηματικά κριτήρια, επίπεδο μόρφωσης, οικογενειακή κατάσταση και άλλα. Για την περίπτωση των εργαζομένων, ανάλογα με την προκήρυξη μπορεί να ζητηθούν επιπλέον προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, γνώση ξένων γλωσσών και άλλα.

Όταν παρακολουθείτε προγράμματα μέσω της πλατφόρμας μας https//:www.elearning-seminars.gr συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε το ονοματεπώνυμό σας, το email σας, στοιχεία εισόδου και εξόδου στην ηλεκτρονική μας πλατφόρμα και χρόνο παρακολούθησης των μαθημάτων. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης, επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε την κάμερά σας, τα εν λόγω στοιχεία διατηρούνται στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Όταν μας προμηθεύετε με τα προϊόντα ή υπηρεσίες σας, συλλέγουμε, καταχωρούμε και αποθηκεύουμε την επωνυμία σας, το ΑΦΜ, ΔΟΥ, διεύθυνση, τηλέφωνο, email και αριθμό τραπεζικού λογαριασμού.

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε την διεύθυνση ΙΡ, στοιχεία για το χρόνο εισόδου σας και την ονομασία του φυλλομετρητή σας.
Όταν μας στέλνετε μηνύματα μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε επιπλέον το ονοματεπώνυμό σας, το email και τηλέφωνο επικοινωνίας.
Όταν εκδηλώνετε το ενδιαφέρον σας για εγγραφή στο newsletter μέσω της ιστοσελίδας μας, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε το email σας. Σε αυτή την περίπτωση, σας αποστέλλετε αυτοματοποιημένο μήνυμα με σκοπό την εξακρίβωση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης και της ενημέρωσής σας για τη δυνατότητα διαγραφής ανά πάσα στιγμή.Σε κάθε περίπτωση, δεν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ειδικής κατηγορίας που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά δεδομένα, βιομετρικά δεδομένα, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό, δεδομένα που αφορούν την υγεία.

Μοναδική περίπτωση επεξεργασίας των ανωτέρω δεδομένων και ειδικότερα της εθνοτικής καταγωγής και δεδομένων υγείας αποτελεί η εφαρμογή του εργατικού δικαίου, του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής προστασίας. Σημειώνεται επιπλέον, ότι σε περίπτωση που πρόσκληση κατάρτισης περιλαμβάνει στοιχεία υγείας (ποσοστό αναπηρίας) για την μοριοδότηση των συμμετεχόντων, θα ζητηθούν και αυτά.