Σχετικά με εμάς

Δείτε όλη την ανακοίνωση

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

H πλατφόρμα elearning-seminars.gr ανήκει στο Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ και είχε εγκριθεί από το Υπουργείο Εργασίας με την απόφαση 306/6-4-2020 στο Μητρώο Εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ.) έπειτα από τις εισηγήσεις της τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής και της διοικητικής επιτροπής του Υπουργείου Εργασίας.

Τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ημέρες δυσφημούν την εταιρεία μας και προσβάλουν το σύνολο των ανθρώπων που εργάστηκαν και εργάζονται για το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ΑΕ. Η πολιτική του «τσουβαλιάσματος» μας προσβάλει, μας θίγει και οφείλουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας ξεκάθαρα. Το οφείλουμε στους εργαζόμενους μας, στους ωφελούμενους που μας επέλεξαν και στους παρόχους κατάρτισης που μας εμπιστεύθηκαν παρά το γεγονός ότι δεν ανήκαμε στους «μεγάλους».

Σχετικα με Εμάς | Διαβαλκανικό κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης ιδρύθηκε το 2006 με όραμα την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της συμβουλευτικής υποστήριξης επιχειρήσεων και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.


Με τόλμη, ομαδικό πνεύμα και αφοσίωση στο έργο μας επενδύουμε διαρκώς σε τεχνολογικούς πόρους, υποδομές και κυρίως στους ανθρώπους μας με στόχο τη διαρκή βελτίωση και ανάπτυξη.


Το σύνολο των στελεχών μας στοχεύει στην άριστη εξυπηρέτηση σας, μέσα από την διαρκή και εξατομικευμένη υποστήριξη κάθε ανάγκη σας.


Μία δυναμική ομάδα εξειδικευμένων στελεχών με αγάπη και αφοσίωση στο έργο της είναι δίπλα σας για την επιτυχή αξιοποίηση κάθε νέας επιχειρηματικής ευκαιρίας.