Σχετικά με εμάς

Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης

Το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης δημιουργήθηκε το 2006 αποσκοπώντας στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στον τομέα της ιδιωτικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης και επιμόρφωσης ενηλίκων.

Αποστολή

 

Αποστολή του Διαβαλκανικού Κέντρου Επιχειρηματικής Ανάπτυξης είναι η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών δια βίου μάθησης με την συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τι προσφέρουμε

 

Από το 2008, το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ είναι Κέντρο εθνικής εμβέλειας με πιστοποιημένες και άρτια οργανωμένες δομές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Το επιστημονικό προσωπικό που συνεργάζεται με το Διαβαλκανικό Κέντρο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης έχει πολυετή εμπειρία στον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης για ενήλικες αλλά και για άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναπτυσσόμενης πορείας του το ΔΙΑΒΑΛΚΑΝΙΚΟ προσφέρει:

  • ⚈ Υλοποίηση ευρωπαϊκών και εθνικών προγραμμάτων κατάρτισης για άνεργους και άτομα ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
  • ⚈ Ολοκληρωμένες υπηρεσίες εκπαίδευσης σε εργαζόμενους και στελέχη επιχειρήσεων του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα.
  • ⚈ Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για εργαζόμενους στα πλαίσια του Λογαριασμού για την Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση του Ο.Α.Ε.Δ (προγράμματα που επιδοτούνται από το 0,45% της μικτής εργοδοτικής εισφοράς).
  • ⚈ Υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης για συλλόγους επιχειρήσεων που απασχολούν από έναν έως εικοσιπέντε εργαζόμενους (πρόγραμμα 1-25 του Ο.Α.Ε.Δ).
  • ⚈ Διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων με κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.
  • ⚈ Συγγραφή και έκδοση βιβλίων που σχετίζονται με την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.
  • ⚈ Παραγωγή υποστηρικτικού οπτικοακουστικού υλικού.

Οι δομές, για τους εκπαιδευόμενους, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό στις αίθουσες εκπαίδευσης, Laptop σε κάθε θέση στις αίθουσες πληροφορικής, χώρους διαλειμμάτων, free Wi-Fi, coffee/snack booth, κλπ. Όλοι οι χώροι είναι πλήρως προσβάσιμοι από άτομα ΑΜΕΑ με ιδιωτικό parking ακριβώς στην είσοδο.

Πιστοποιήσεις

 

ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας)

ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων)

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

ACTA Φορέας Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Η λειτουργία του οργανισμού στην Αθήνα διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 9001:2008.